Algemene webshopvoorwaarden

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Helderop BV zijn deze algemene webshopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing, tenzij Helderop BV zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Helderop BV zijn vrijblijvend en Helderop BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Helderop BV. Helderop BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Helderop BV dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Indien van toepassing worden ontvangen gelden teruggestort.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor orders worden verzendkosten gerekend. Zodra we je pakketje hebben verzonden, ontvang je, mits je e-mailadres bekend is bij Helderop BV, een e-mail met een track & trace code. Via track & trace kun je je pakketje volgen. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling.
3.3 Na een bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling kan geschieden door middel van iDeal. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend.

ARTIKEL 4. LEVERINGEN

4.1 We verzenden bestellingen op dinsdagen en donderdagen, mits de betaling tijdig bij ons binnen is gekomen.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan, mits mogelijk.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op en ontvang je het geld retour op je rekening.
4.6 Indien je bij Helderop BV een bestelling plaatst, zal de bestelling naar het opgegeven afleveradres worden verzonden. Eventuele fouten in het adres zijn voor het risico van de klant. Indien wij de bestelling retour ontvangen en opnieuw moeten versturen naar het juiste adres, zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant. Indien de bestelling door een foutief opgegeven afleveradres zoek raakt, zijn de kosten voor de nieuwe bestelling en het verzenden hiervan voor rekening van de klant.

ARTIKEL 5. RECLAMES EN RETOURZENDING

5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling je bestelling ruilen of retourneren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen veertien (14) dagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer:
a. het product gedragen/gewassen/geopend/gebruikt is.
b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen.
c. gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
5.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product te retourneren. Wij dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst een bericht hierover te ontvangen en het product retour ontvangen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gedragen/gewassen/geopend/gebruikt is. De kosten van retour zenden zijn voor je eigen rekening.
5.4 Indien je onverhoopt een verkeerd product ontvangen hebt, dien je vooraf contact met ons op te nemen alvorens het retour te zenden. De kosten van het retour zenden kunnen wij achteraf niet meer verrekenen.
Indien de retourzending in goede staat is ontvangen en de producten in goede staat zijn, zal Helderop BV het retourbedrag binnen veertien (14) dagen terug storten op de rekening waar ook de betaling van is afgeschreven.

ARTIKEL 6. PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Helderop BV
Deventerweg 67f
7245 PJ Laren (Gld)
info@helderop.info
KVK: 71303448
BTW: NL858661482B01

Artiesten
Boekingen
Management
Studio Beeld/Geluid
Radio/Podcast
Streaming